Korzyści dla pacjenta

  • szybka wymiana danych medycznych z lekarzami różnych placówek i specjalności,
  • analiza danych i zaprogramowanie alarmów sygnalizujących zagrożenie, ułatwiania dla systemu planowania wizyt kontrolnych,
  • możliwość zbierania i przeglądania danych historycznych, w tym dostępnych tylko na papierze i zbieranych tylko przez pacjentów,
  • ułatwienie dla konsultacji zdalnych, co daje większe poczucie bezpieczeństwa pozwalające na ograniczenie niepotrzebnych i nieefektywnych wizyty u lekarzy.

Korzyści dla lekarza

  • skrócenie czasu na wstępny wywiad – łatwe nawigowanie po historii medycznej, w tym możliwość przeglądania danych zbieranych tylko przez pacjentów,
  • unikalna strukturyzacja danych pozwalająca szybkie poznanie kontekstu medycznego pacjenta, co ułatwia stawianie diagnozy stosowanie odpowiedniej kuracji,
  • wykrywanie potencjalnych zagrożeń związanych ze skomplikowanymi przypadkami – podejście holistyczne,
  • optymalne planowanie wizyt kontrolnych i możliwość prowadzenia konsultacji zdalnych, co ogranicza ilość niepotrzebnych i nieefektywnych wizyty.